Lưu trữ thẻ: Bơm xăng Veam 9 tạ

BƠM XĂNG VEAM VPT095

BƠM XĂNG VEAM VPT095

Chi tiết sản phẩm Bơm xăng Veam VPT095: Hệ thống cung cấp nhiên liệu cho xe tải Veam VPT095 được hợp thành từ nhiều bộ phận khách nhau, chúng có tác dụng đưa nhiên liệu từ bình chứa tới các xi lanh để đốt cháy từ đó cung cấp động năng cho đông cơ. Hệ thống  này bao gồm các chi tiết…