Lưu trữ thẻ: chế hoà khí Daewoo 500kg

CHẾ HOÀ KHÍ DAEWOO 500KG

Chế hoà khí Daewoo 500kg

Chi tiết bộ Chế hoà khí Daewoo 500kg: Xe tải nhẹ máy xăng Daewoo 500kg hay Daewoo 5 tạ sử dụng hệ thông phun nhiên liệu là bộ chế hoà khí Daewoo 500kg hay còn gọi là bình xăng con. Vì là xe tải nhẹ thế hệ cũ nên vẫn chưa sử dụng phun xăng…