Lưu trữ thẻ: Công tắc gạt mưa Veam 990kg

CÔNG TẮC GẠT MƯA VEAM VPT095

Công tắc gạt mưa Veam VPT095

I. THÔNG TIN SẢN PHẨM CÔNG TẮC GẠT MƯA VEAM VPT095 1. Thông tin chung 2. Thông tin chi tiết Công tắc gạt mưa Veam VPT095 hay Công tắc gạt kính Veam 990kg là sản phẩm phụ tùng điện của xe, nó có tác dụng điều khiển mạch điện để hệ thống gạt mưa hoạt động sử dụng khi trời…