Lưu trữ thẻ: Thước lái Veam 8 tạ

THƯỚC LÁI VEAM STAR 850KG

Thước lái Dongben T30

I. THÔNG TIN SẢN PHẨM THƯỚC LÁI VEAM STAR 850KG 1. Thông tin chung: 2. Thông tin chi tiết Thước lái Veam star 850kg Thước lái Veam Star 850kg thuộc hệ thống lái của xe, nó có tác dụng giúp điều chỉnh hướng di chuyển cho xe nên là một hệ thống hết sức cơ bản…