Lưu trữ thẻ: bơm nhiên liệu veam mekong

BƠM XĂNG VEAM STAR CHANGAN

BƠM XĂNG VEAM STAR CHANGAN

I. THÔNG TIN SẢN PHẨM BƠM XĂNG VEAM STAR CHANGAN 1. Thông tin chung: 2. Thông tin chi tiết Bơm xăng Veam Star Changan Bơm xăng Veam Star Changan 860kg thuộc hệ thông cung cấp nhiên liệu của xe, nó có tác dụng cung cấp nhiên liện tới buồng đốt với áp suất cao thông qua đường ống và…