Lưu trữ thẻ: Kim phun nhiên liệu veam 990kg

KIM PHUN XĂNG VEAM VPT095

Kim Phun Xăng Veam VPT095

I. Chi tiết sản phẩm Kim Phun Xăng Veam VPT095: 1. Giới thiệu chung: 2. Chi tiết sản phẩm Kim Phun xăng Veam VPT095: Kim phun xăng xe tải nhẹ Veam VPT095 990kg thuộc hệ thống cung cấp nhiên liệu của xe, hế thông này là nguồn cung xăng làm hỗn hợp duy trì sự…