Lưu trữ thẻ: Rô tuyn lái ngoài Veam 950kg

ROTUYN LÁI NGOÀI VEAM VPT095

Rotuyn lái ngoài Veam VPT095

Chi tiết sản phẩm Rotuyn lái ngoài Veam VPT095: Rotuyn lái ngoài của xe tải nhẹ Veam VPT095 thuộc hệ thống lái của xe, hệ thống bao gồm các chi tiết như: Vô lăng, Trục lái, Thước lái, Rotuyn lái … kết hợp với nhau thành một hệ thống hoàn chỉnh nhằm điều khiển hướng di…