Lưu trữ thẻ: Rô tuyn lái ngoài Veam VPT095

ROTUYN LÁI TRONG VEAM VPT095

Rotuyn lái trong Veam VPT095

Chi tiết sản phẩm Rotuyn lái trong Veam VPT095: Rotuyn lái trong xe tải nhẹ Veam 990kg thuộc hệ thống lái của xe, nó cũng với Rotuyn lái ngoài kết nối giữa thước lái và bánh xe để điều khiển hướng di chuyển cho xe. Hệ thống này bao gồm các chi tiết như: Vô lăng, Cọc…

ROTUYN LÁI NGOÀI VEAM VPT095

Rotuyn lái ngoài Veam VPT095

Chi tiết sản phẩm Rotuyn lái ngoài Veam VPT095: Rotuyn lái ngoài của xe tải nhẹ Veam VPT095 thuộc hệ thống lái của xe, hệ thống bao gồm các chi tiết như: Vô lăng, Trục lái, Thước lái, Rotuyn lái … kết hợp với nhau thành một hệ thống hoàn chỉnh nhằm điều khiển hướng di…